Komunikacyjne

Pamiętaj!

Ubezpieczenie to bardzo ważny aspekt, o którym muszą pamiętać osoby zawierające umowę kupna - sprzedaży pojazdu. W przypadku obowiązkowej polisy OC, przepisy przewidują automatyczne „przejście” takiego ubezpieczenia na nabywcę auta, a sprzedawca jest zobowiązany do przekazania dokumentu potwierdzającego zakup i opłacenie polisy (razem z kluczykami, kartą pojazdu oraz dowodem rejestracyjnym). Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, kupujący może wypowiedzieć umowę OC w dowolnym momencie przed zakończeniem planowanego okresu ochrony. Trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji zwrot składki otrzymuje poprzedni właściciel pojazdu. Z jego punktu widzenia, najbardziej korzystne jest szybkie wypowiedzenie umowy OC przez kontrahenta. Dlatego kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem, trzeba uzgodnić przed sprzedażą auta. Zawierana umowa sprzedaży może zawierać zapis, który zobowiązuje nabywcę do rezygnacji z OC w określonym terminie lub zapłaty dodatkowej sumy sprzedającemu. Łatwiejsze rozwiązanie polega na tym, że kupujący w obecności drugiej strony podpisuje wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, a sprzedawca następnie dostarcza ten dokument do ubezpieczyciela. Niezależnie od wybranego rozwiązania, osoba sprzedająca samochód w ciągu kolejnych dwóch tygodni musi pisemnie powiadomić ubezpieczyciela o zawartej umowie sprzedaży i personaliach nabywcy samochodu (imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL). Nieco dłuższy termin (30 dni) przewidziano na powiadomienie wydziału komunikacji o sprzedaży pojazdu. Wykonanie takiej procedury w lokalnym starostwie jest niemożliwe bez wypełnionego wniosku i dowodu sprzedaży auta (np. umowy).Dowiedz się więcej o zasadach rezygnacji z ubezpieczenia OC.Obowiązujące zasady są zupełnie inne w odniesieniu do nieobowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (np. Autocasco). W umowie lub ogólnych warunkach takich polis zwykle można znaleźć zapis wykluczający możliwość ich przeniesienia na nabywcę pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel zastosował takie rozwiązanie, to Autocasco wygaśnie w dniu sprzedaży samochodu, a dotychczasowy właściciel pojazdu będzie mógł otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

Formularz przydatny w momencie kolizji,wypadku.

Pamiętaj wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia OC, chyba że odkupiłeś pojazd to wypowiedzenie złożyć możesz w dowolnym momencie trwania polisy.Polisy zbywcy wygasają w ostatni dzień jej ważności.

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Jeżeli nie włączysz blokowania plików cookies w twojej przeglądarce, oznacza to, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w swoim urządzeniu końcowym.